UU Holbæk

Ungdommens Uddannelsesvejledning Holbæk er en del af Uddannelse til alle unge i Holbæk Kommune og tilbyder uddannelses- og erhvervsvejledning til unge.

Vi vejleder om uddannelse og job til elever i grundskolens 7. - 10. klasse.


Vi vejleder unge mellem 15 og til og med 24 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller ikke er i gang med uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet. 

 

Det er vores opgave at sikre, at elever efter afsluttet 9. eller 10. klasse og unge mellem 15 og til og med 24 år har en aktuel uddannelsesplan og påbegynder en aktivitet eller en ungdomsuddannelse, det er realistisk, at de kan gennemføre.


 

 

 

Vejledning af unge 15 - 17 årige
Vejledning af de 15-17 årige sker i forbindelse med den løbende revision af de unges uddannelsesplan og under hensyn til, at alle unge i denne aldersgruppe har pligt til at være i uddannelse eller beskæftigelse, der sigter mod senere uddannelse.


Vejledning af unge 18 - 24 årige

Vejledningen af de 18-24 årige tilrettelægges og prioriteres, så den opsøgende og opfølgende indsats især rettes mod unge, der skønnes at have behov for særlig vejledningsindsats – herunder især unge, der ikke har afsluttet eller ikke er i gang med en ungdomsuddannelse. Vejledningen tilbydes løbende, indtil den unge er fyldt 25 år eller er kommet i en ordinær uddannelse eller følger en uddannelsesplan, der fører til ordinær uddannelse.

 

Uddannelsesplanlægningen omfatter:

•  Udarbejdelse af uddannelsesplan
•  Deltagelse i vejledningsaktiviteter
•  Derudover tilbydes de unge vejledningssamtaler efter behov

Lovgivning

UU Holbæk er en del af Uddannelse til alle unge i Holbæk Kommune. UU vejleder unge mellem 15 til og med 24 år, som går i grundskolen og unge uden ungdomsuddannelse.

 

Hvem der skal have uddannelsesvejledning, og hvordan de skal have det, er fastlagt i forskellige love og bekendtgørelser. UU Holbæk vejleder indenfor de rammer, der fastlægges i Undervisningsministeriet.

Det er for eksempel i "Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv", der står, at det er Ungdommens Uddannelsesvejledning, der har ansvaret for at vejlede alle elever i folkeskolen og 15-24-årige unge i valg af uddannelse og erhverv.

Bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet" betyder, at Ungdommens Uddannelsesvejledning opsøger alle unge mellem 15 og 17, der ikke er i uddannelse – fordi bekendtgørelsen siger, at de har undervisningspligt.

Og vejledningsloven siger, at vejlederne skal hjælpe de unge til et valg af uddannelse og erhverv, som "bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet".


Læs mere i nedenstående bekendtgørelser:

Pligt til uddannelse

UPV og uddannelsesplaner

Valg af ungdomsuddannelse og erhverv

Vejledningsloven

Lov om uddannelse for unge med særlige behov

Produktionsskoleloven